درباه ما

  • خانه
  • /
  • قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

دوره ها و همایشهایی که در سایت ثبت می شوند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران باید باشند.
مسعولیت اعتبار و ارزش علمی گواهی نامه هایی که داخل سایت ثبت شده اند متوجه صادر کننده ان می باشد.

کلیه مطالب منتشره در سایت هم مسیر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است