اینفوسرت

شبکه جامع استعلام گواهینامه های علمی و آموزشی

کد احراز اصالت گواهینامه خود را وارد کنید

سمینارها

برای صدور گواهینامه حضور با قابلیت استعلام انلاین برای شرکت کنندگان در سمینار خود می توانید از این سامانه استفاده کنید.

همایش ها

برای صدور گواهینامه حضور با قابلیت استعلام انلاین برای شرکت کنندگان در همایش خود می توانید از این سامانه استفاده کنید.

موسسات

موسسات آموزشی خصوصی در کشور می توانند برای گواهینامه صادر شده برای دوره های آموزشی خود از این سیستم استفاده کنند.

دوره های آموزشی

با ثبت دوره های آموزشی خود در سامانه و صدور گواهینامه با قابلیت استعلام برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی به دوره خود اعتبار بیشتری ببخشید.

کارگاه های علمی

با استفاده از این سامانه به گواهینامه صادره برای افراد شرکت کننده در کارگاه های علمی و عملی قابلیت استعلام بصورت انلاین را اضافه کنید.

کنفرانس ها

برای صدور گواهینامه حضور در کنفرانس و گواهینامه دریافت مقالات کنفرانس با قابلیت استعلام از این سامانه می توانید کمک بگیرد.

از وبلاگ

استعلام آنلاین

گواهی حضور دوره های آموزشی، سمینارها، همایش ها، سمپوزیم ها و کنفرانس های علمی ثبت شده در شبکه جامع استعلام گواهینامه های علمی و آموزشی...
گواهی مقالات علمی کنفرانس های ثبت شده در شبکه جامع استعلام گواهینامه های علمی و آموزشی...

صدور گواهینامه حضور

با قابلیت استعلام انلاین برای شرکت کنندگان در کلیه کنفرانس ها،همایش ها و سمینارها و دوره های آموزشی دارای مجوز رسمی از سازمان های مربوطه
اعتبار بخشی با ثبت رویداد در سامانه و صدور گواهینامه با قابلیت استعلام آنلاین

آخرین نمونه گواهینامه ها