کنفرانس های بین المللی

کنفرانس های بین المللی

کنفرانس های بین المللی

چه کنفرانس هایی بعنوان کنفرانس بین المللی شناخته میشود؟

در آیین نامه مصوب در مورد گردهمایی ها آن کنفرانسی بین المللی تلقی میشود که دارای ویژگی های زیر باشد:

1.در کنفرانس از سخنرانان و افراد برجسته خارج کشور و دانشگاهیان و محققان از ملیت های گوناگون دعوت به عمل آید.

2.در کنفرانس یک یا چند موسسه یا سازمان و یا انجمن بین المللی حضور فعال داشته باشد.

3.دارای اهداف موثر و موضوعات بین المللی باشد

4. بخشی از سخنرانان و مقالات ارائه شده از کشورهای خارجی باشد

برگزاري کنفرانس های بين المللي توسط دستگاههاي اجرايي منوط به تصويب هيات وزيران است

 جلسات كاري از قبيل مذاكرات، ميز گرد، جشنواره و دوره هاي آموزشي نظري و كاربردي بلند مدت و كوتاه مدت كه موسسات آموزشي و دستگاههاي اجرايي در راستاي انجام وظايف قانوني خود با حضور و يا استفاده از اتباع خارجي با نمايندگان ساير دولت ها و يا سازمانهاي بين المللي برگزار مي نمايند، همايش بين المللي تلقي نمیشود

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید