جشنواره (Festival)

جشنواره (Festival)

جشنواره (Festival)

1- واره : يعني نوبت ، مرتبه 

2- جشن : يعني مجلس شادماني ، محفل نشاط - ضيافت - سُرور و شادي .

جشنواره یا فستیوال به برنامه های شادمانی و سرور در مناسبت های مذهبی، فرهنگی و گاه برنامه های غیردینی گفته می شود. این نوع جشن اغلب با نمایشگاه و مسابقاتی همراه است و مناسبت آن تکرار می شود.

برگزاري مراسمي تحت عنوان «جشنواره» بدين علت است که برگزارکنندگانش مي خواهند اتفاق مبارکي که مثلا" سال پيش در عرصه هاي مختلف علمي ، هنري ، فرهنگي ،‌صنعتي و نظاير آن رخ داده است را مورد معرفي و تجليل و تمجيد قرار دهند . سخنرانان جشنواره مي توانند در باب موضوع جشنواره ، سخن بگويند با اين تفاوت که مطالب بايد درباره معرفي و تجليل و تمجيد آن مناسبت خاص باشد .

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید