نمونه گواهی ارائه مقاله

نمونه گواهی ارائه مقاله

نمونه گواهی ارائه مقاله

                                                      بسمه تعالی 

(اولین) کنفرانس ..................                                                              شماره:

                                                                                              تاریخ:

                                                  گواهی ارائه مقاله

 

ضمن تشکر و قدردانی از ارائه پوستر مقاله با عنوان.................................... در کنفرانس ....................

                                       این گواهی­نامه به نویسندگان مقاله

                                                     .................................

  اعطا می گردد. موفقیت روز افزون شما را در پیشبرد علم و فناوری از خداوند متعال خواستارم.

 

                                                                                                  دکتر/مهندس............

                                                                                               دبیر کنفرانس ....................

برای استفاده از قالب گواهینامه تصویر فوق، اینجا را کلیک کنید.

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید