آشنایی با مفاهیم کارگاه و سمینار

آشنایی با مفاهیم کارگاه و سمینار

آشنایی با مفاهیم کارگاه و سمینار

کارگاه یا ورک شاپ Workshop :
کارگاه یا ورک شاپ به جلساتی گفته می شود که در آن تبادل اندیشه، بحث آزاد و ارائه روش های عملی برای کاربرد یک مهارت، جریان دارد. در کارگاه معمولاً تعداد محدودی از افراد مشارکت داشته و درباره موضوعی خاص عمیقاً بحث می کنند تا با روند خلاقیت و تولید مثلاً یک خط مشی یا راه حل ویژه آشنا شوند. در این نوع گردهمآیی، گروه خاصی حضور دارند، کمترین سخنرانی از سوی مدیر برنامه ارائه می شود و درعوض، شرکت کنندگان، در موضوع مشارکت جدی دارند. کارگاه ها طیف گسترده ای از موضوعات از علوم اجتماعی، هنر و اقتصاد تا فناوری و اطلاعت را پوشش می دهند و هدف از ایجاد آن، بیش از انتقال و آموزش دانش، انتقال تجربیات و مهارت هاست

سمینار Seminar :
سمینار در حقیقت نوعی کنفرانس است که برای تبادل اطلاعات میان گروهی کوچک از افراد با علایق یا تحصیلات و یا آموزش های مشابه تشکیل می شود. سمینارها می توانند شامل جلسات گروهی دانشجویان باشد که همگی در یک موضوع خاص پژوهش و مطالعه می کنند و نتایج تحقیقات خود را در اختیار هم می گذارند. در این نوع گردهمایی، نتایج پیش بینی شده ای مورد انتظار است.  این برنامه معمولاً به صورت خودمانی برگزار شده، روی بخش کوچکی از یک موضوع صحبت می شود و شنوندگان در هر بخش از آن می توانند سخن گوینده را قطع کرده و سؤال کنند. این همایش معمولاً در محل سالن کنفرانس یا آمفی تئاتر برگزار می شود.

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید