نمونه متن گواهینامه های علمی و آموزشی

نمونه متن گواهینامه پایان دوره آموزشی (لاتین)
نمونه متن گواهینامه پایان دوره آموزشی (لاتین)

In the name of God certificate Institute ………………… This is to certify that............................ ... .

بیشتر بخوانید
نمونه متن گواهینامه ارائه مقاله
نمونه متن گواهینامه ارائه مقاله

کنفرانس .........................تهران، 15 مرداد 1396 گواهینامه ارائه مقالهبدینوسیله گواهی می شود مقاله......... ... .

بیشتر بخوانید
نمونه گواهی حضور در کنفرانس(لاتین)
نمونه گواهی حضور در کنفرانس(لاتین)

It is hereby certified that …….…Name……..… Has attended conference on the subject of International conferenc ... .

بیشتر بخوانید
نمونه گواهی ارائه مقاله
نمونه گواهی ارائه مقاله

بسمه تعالی (اولین) کنفرانس .................. ... .

بیشتر بخوانید
نمونه گواهی حضور در همایش
نمونه گواهی حضور در همایش

شماره مجوز: بسمه تعالیتاریخ مجوز:تاریخ صدور:گواهی حضور در همایشگواهی می شود سرکار خانم / جناب آقای ... .

بیشتر بخوانید