اخبار و اطلاعیه

ساختار سازمانی کنفرانس
ساختار سازمانی کنفرانس

ساختار سازمانی یک کنفرانس بصورت زیر است: رئیس کنفرانس دبیر کنفرانس کمیته علمی کنفرانس کمیته اجرایی کنفرانس دبیرخانه کنفرانس وظایف کمیته کنفرانس ه ... .

بیشتر بخوانید
شروع به کار اینفوسرت
شروع به کار اینفوسرت

وب سایت اینفوسرت ، برای تسهیل در صدور گواهینامه در موسسات ، همایش ها ، سمینارها ، کنفرانس ها ، کارگاه های علمی و دوره های آموزشی کشور ایجاد شده است . ... .

بیشتر بخوانید