نمونه متن گواهینامه ارائه مقاله

نمونه متن گواهینامه ارائه مقاله

نمونه متن گواهینامه ارائه مقاله

کنفرانس .........................

تهران، 15 مرداد 1396                                       گواهینامه ارائه مقاله

بدینوسیله گواهی می شود مقاله

...............................................................................................................

توسط

.........................................

در کنفرانس ............................................................................ارائه گردید.

این کنفرانس توسط سازمان .............................................برگزار گردید.

بدینوسیله موفقیت و توفیق روزافزون پژوهشگران ایرانی در پیشبرد امور علمی کشور عزیزمان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

 

             مجری کنفرانس                                                                      دبیر علمی کنفرانس

برای استفاده از قالب گواهینامه تصویر فوق، اینجا را کلیک کنید.

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید