نمونه گواهی حضور در کنفرانس(لاتین)

نمونه گواهی حضور در کنفرانس(لاتین)

نمونه گواهی حضور در کنفرانس(لاتین)

 

It is hereby certified that

 

…….…Name……..…

 

Has attended conference on the subject of

 

International conference on
…………………………………..

 

:Held on
University ………., Tehran, Iran
(8 may 2018 (6 hours

 

.Certificated Serial No

……………….

                   

                                           ………...… Approved by   

برای استفاده از قالب گواهینامه تصویر فوق، اینجا را کلیک کنید.

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید